ประกาศหมายเลขผู้โชคดีกิจกรรม “ทรูมูฟ เอช พา Play BNK48 พาเพลิน"

เพียงสมัครตอบคำถามและรับบริการในกิจกรรมทรูมูฟ เอช พา Play BNK48 พาเพลิน”  คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นชม Mini Concert BNK48 สุด Exclusive
พร้อมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 800,000 บาท
ประกาศหมายเลขผู้โชคดีกิจกรรม “ทรูมูฟ เอช พา Play BNK48 พาเพลิน

รางวัลที่บัตรคอนเสิร์ต BNK48 & truepoint 1,000 คะแนน จำนวน 100 รางวัล (รางวัลละ 1 ที่นั่ง) มูลค่า 5,200บาท

หมายเลขผู้โชคดี 

1 66644088XXX

2 66644100XXX

3 66917984XXX

4 66955416XXX

5 66834978XXX

6 66918733XXX

7 66971397XXX

8 66818586XXX

19 66989545XXX

10 66863975XXX

11 66647263XXX

12 66967459XXX

13 66645544XXX

14 66970388XXX

15 66967410XXX

16 66967974XXX

17 66963104XXX

18 66918374XXX

19 66658850XXX

20 66826697XXX

21 66970683XXX

22 66645677XXX

23 66956575XXX

24 66909818XXX

25 66639020XXX

26 66963862XXX

27 66849785XXX

28 66917096XXX

29 66820097XXX

30 66992495XXX

31 66891629XXX

32 66957059XXX

33 66970738XXX

34 66922691XXX

35 66968899XXX

36 66966599XXX

37 66918295XXX

38 66809617XXX

39 66826869XXX

40 66809036XXX

41 66958759XXX

42 66905506XXX

43 66894562XXX

44 66940530XXX

45 66952182XXX

46 66918015XXX

47 66842754XXX

48 66640419XXX

49 66953826XXX

50 66968244XXX


51 66967356XXX

52 66809977XXX

53 66806311XXX

54 66959166XXX

55 66644630XXX

56 66917272XXX

57 66638281XXX

58 66955078XXX

59 66957181XXX

60 66957641XXX

61 66917010XXX

62 66619359XXX

63 66826953XXX

64 66909252XXX

65 66820764XXX

66 66955892XXX

67 66642597XXX

68 66941120XXX

69 66908902XXX

70 66955581XXX

71 66938953XXX

72 66887840XXX

73 66830477XXX

74 66863808XXX

75 66954471XXX

76 66814594XXX

77 66834368XXX

78 66640463XXX

79 66646937XXX

80 66842225XXX

81 66955578XXX

82 66967054XXX

83 66865183XXX

84 66970347XXX

85 66918093XXX

86 66998641XXX

87 66858965XXX

88 66959623XXX

89 66995502XXX

90 66858370XXX

91 66843212XXX

92 66918758XXX

93 66918392XXX

94 66842401XXX

95 66803299XXX

96 66954341XXX

97 66863462XXX

98 66863157XXX

99 66815429XXX

100 66836088XXX

***ผู้โชคดีต้องติดต่อกลับภายใน26ต.ค.2561 ก่อน17.00น. หากพ้นกำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ติดต่อผู้โชคดีสำรองเพื่อรับรางวัลแทน***

รางวัลที่ของที่ระลึกจาก BNK48 มูลค่า 3,600 บาท

หมายเลขผู้โชคดี 

1 66918294XXX

2 66637293XXX

3 66953149XXX

4 66823232XXX

5 66830781XXX

6 66639199XXX

7 66840214XXX

8 66863347XXX

9 66917295XXX

10 66957635XXX

11 66638675XXX

12 66646749XXX

13 66802489XXX

14 66930213XXX

15 66952526XXX

16 66816339XXX

17 66955814XXX

18 66967700XXX

19 66805578XXX

20 66802547XXX

21 66649014XXX

22 66902296XXX

23 66971381XXX

24 66956569XXX

25 66814698XXX

26 66891326XXX

27 66858078XXX

28 66959046XXX

29 66961519XXX

30 66906689XXX

31 66830765XXX

32 66956540XXX

33 66642422XXX

34 66820215XXX

35 66864029XXX***ผู้โชคดีต้องติดต่อกลับภายใน26ต.ค.2561 ก่อน17.00น. หากพ้นกำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ติดต่อผู้โชคดีสำรองเพื่อรับรางวัลแทน***

รางวัลที่บัตรเติมเงินทรูมูฟเอช มูลค่า 500 บาท จำนวน 100 รางวัล

หมายเลขผู้โชคดี 

1 66968029XXX

2 66969079XXX

3 66820537XXX

4 66956141XXX

5 66829083XXX

6 66889935XXX

7 66648652XXX

8 66826850XXX

9 66969587XXX

10 66954952XXX

11 66970912XXX

12 66838743XXX

13 66647489XXX

14 66887600XXX

15 66641283XXX

16 66953323XXX

17 66910052XXX

18 66842834XXX

19 66645301XXX

20 66832602XXX

21 66838413XXX

22 66649147XXX

23 66957178XXX

24 66996453XXX

25 66838714XXX

26 66820582XXX

27 66637917XXX

28 66834573XXX

29 66658232XXX

30 66966946XXX

31 66842403XXX

32 66649131XXX

33 66639470XXX

34 66826963XXX

35 66834413XXX

36 66838318XXX

37 66971833XXX

38 66908958XXX

39 66658989XXX

40 66954833XXX

41 66956587XXX

42 66802631XXX

43 66954037XXX

44 66648178XXX

45 66644574XXX

46 66968430XXX

47 66658639XXX

48 66644761XXX

49 66641130XXX

50 66826836XXX

51 66909083XXX

52 66829737XXX

53 66956790XXX

54 66968895XXX

55 66970869XXX

56 66942687XXX

57 66954140XXX

58 66647408XXX

59 66825131XXX

60 66953422XXX

61 66838677XXX

62 66973170XXX

63 66820172XXX

64 66641455XXX

65 66802900XXX

66 66997129XXX

67 66825418XXX

68 66803450XXX

69 66973465XXX

70 66646496XXX

71 66648954XXX

72 66997686XXX

73 66917255XXX

74 66958607XXX

75 66969158XXX

76 66955192XXX

77 66820632XXX

78 66954489XXX

79 66971507XXX

80 66645166XXX

81 66802946XXX

82 66649134XXX

83 66971314XXX

84 66648500XXX

85 66971792XXX

86 66839326XXX

87 66834752XXX

88 66829320XXX

89 66639982XXX

90 66951383XXX

91 66953929XXX

92 66820501XXX

93 66958924XXX

94 66640618XXX

95 66658171XXX

96 66802612XXX

97 66969864XXX

98 66973037XXX

99 66802376XXX

100 66971524XXX


รางวัลที่ 4  truepoint  500 คะแนน มูลค่า 500 บาท จำนวน 100 รางวัล

หมายเลขผู้โชคดี 

1 66647824XXX

2 66970230XXX

3 66834358XXX

4 66642460XXX

5 66953425XXX

6 66954066XXX

7 66648341XXX

8 66972218XXX

9 66826983XXX

10 66802450XXX

11 66809325XXX

12 66825363XXX

13 66639261XXX

14 66832465XXX

15 66963830XXX

16 66957456XXX

17 66639214XXX

18 66648071XXX

19 66972472XXX

20 66967245XXX

21 66646621XXX

22 66951624XXX

23 66970726XXX

24 66641911XXX

25 66649182XXX

26 66971978XXX

27 66954088XXX

28 66838495XXX

29 66972720XXX

30 66644823XXX

31 66958329XXX

32 66996346XXX

33 66832300XXX

34 66809136XXX

35 66842527XXX

36 66970625XXX

37 66973356XXX

38 66956587XXX

39 66820504XXX

40 66839488XXX

41 66958834XXX

42 66640078XXX

43 66825370XXX

44 66649079XXX

45 66953294XXX

46 66647726XXX

47 66645727XXX

48 66967901XXX

49 66637795XXX

50 66647817XXX

51 66644030XXX

52 66910534XXX

53 66902864XXX

54 66958280XXX

55 66639562XXX

56 66825505XXX

57 66917716XXX

58 66820831XXX

59 66641136XXX

60 66951473XXX

61 66646521XXX

62 66645125XXX

63 66820598XXX

64 66951621XXX

65 66968271XXX

66 66645230XXX

67 66917749XXX

68 66955834XXX

69 66802087XXX

70 66842130XXX

71 66644769XXX

72 66966375XXX

73 66967362XXX

74 66902500XXX

75 66640612XXX

76 66834549XXX

77 66803309XXX

78 66647634XXX

79 66954053XXX

80 66820209XXX

81 66809618XXX

82 66640516XXX

83 66802395XXX

84 66842715XXX

85 66834472XXX

86 66826857XXX

87 66971804XXX

88 66902091XXX

89 66951768XXX

90 66639182XXX

91 66809178XXX

92 66639465XXX

93 66825718XXX

94 66826920XXX

95 66955149XXX

96 66965495XXX

97 66953410XXX

98 66640937XXX

99 66909210XXX

100 66644737XXX


สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่ายทรูมูฟเอช เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center 02-502-6767 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00

 

เงื่อนไขการรับรางวัล 

1. สุ่มจับรางวัลวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.00 . บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด

2. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ วันที่  1 ตุลาคม 2561 บนเว็บไซต์ ประกาศผลผ่านทาง www.goorulife.com Facebook : Samart Digital Media

3. ลูกค้าจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิก วันรับรางวัล

4. บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลให้ทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

7. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้

8. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

9. บริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center 02 – 502-6767 วันจันทร์ศุกร์ เวลา 9.00 . -17.00

เลขใบอนุญาต เลขที่ 255/2561 ออกให้ .ปากเกร็ด ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561

คุณได้ยอมรับเงื่อนไขการสมัครบริการ SMS ดวงรายวัน อ.กฤษฎ์ คอนเฟิร์ม นี้แล้ว

ชื่อบริการ : SMS ดวงรายวัน อ.กฤษฎ์ คอนเฟิร์ม

รายละเอียด :

บริการนี้เป็นการสมัครบริการแบบสมาชิกรายวัน โดยระบบ จะส่ง SMS ให้ท่าน วันละ 2 SMS ราคา 3 บาท ต่อ SMS ( 6 บาทต่อวัน )

สมัครสมาชิก : กด *4890 222 4112 แล้วโทรออก

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-502-6767
( วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. )

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
Thank You

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
กรุณารอรับ SMS ยืนยันการสมัครบริการ ภายใน 24 ชั่วโมง